آزمایشگاه داده و حکمرانی

در چارچوب نظری ما، حکمران دغدغه‌ های بالادستی نظیر امنیّت ملّی را نمایندگی می ‌نماید. حال آنکه کارآفرینان با استفاده از مهندسین، به دنبال بهره‌ مندی از فناوری برای تولید ثروت و افزایش تسلطشان بر بازار اند. در این میان، برای رفع تعارض میان حکمران و کارآفرین و ایجاد تعادل در دینامیک ارتباط آن ‌ها، باید نقش های جدیدی متناسب تحولات عصر داده تعریف شود. به‌ عقیده‌ی ما، حکمرانی عصر دیجیتال محصول پیاده سازی همزمان دو رویکرد ۱- «حکمرانی بر داده» ۲- «حکمرانی با داده» است.

در آزمایشگاه داده و حکمرانی، می کوشیم حلقه ‌ی وصلی میان کارآفرینان ملّی و نهاد های عمومی باشیم به این امید که بی ‌نیاز از حمایت‌ های مالی مستقیم دولتی و در بستر بازار های رقابتی و مقیاس پذیر، حکمرانی ملّی ما در قلمرو در حال گسترش فضای مجازی، جغرافیای خود را بگستراند.

حوزه‌های پژوهشی

سیاست‌گذاری فناوری‌های تحول آفرین
نمی‌توان با فناوری‌های دیجیتال به مانند دیگر پدیده‌های سنتی رفتار کرد. به عقیده‌ی ما با داده‌ی بومی می‌توان مداخلات هوشمند طراحی نمود.
فناوری‌های تنظیم‌یار
در دنیای تحولات سریع دیجیتال فناوری را می‌بایست با راه‌حل‌های فناورانه تنظیم‌گری نمود. طراحی و توسعه این سرویس‌ها در استودیو فناوری‌های تنظیم‌یار دنبال می‌شود.
تحلیل داده‌محور سیاست‌ها
تا داده‌ی متقن وجود نداشته باشد اساسا از ارزیابی و تحلیل نمی‌توان سخن گفت. برای این منظور هم نیازمند استراتژی جمع‌آوری داده و هم ابزارهای تحلیل آن هستیم.
جامعه دیجیتال
مطالعه آثار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زندگی در فضای مجازی از علایق ما است.