در خبر نامه ما عضو شوید .

احمد رونقی

احمد رونقی

احمد رونقی

مدیر عامل

تحصیلات
کارشناسی ارشد، علوم و مهندسی نرم‌افزار با گرایش ارتباطات و مهندسی اجتماع، دانشگاه صنعتی میلان.

کارشناسی، مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران.

موضوعات مورد علاقه
طراحی و سنجش داده‌محور سیاست‌ها
طراحی سرویس‌های دولت‌یار و تنظیم‌یار
حکمرانی با داده
تعامل انسان و کامپیوتر
استفاده از جمع‌سپاری برای مشارکت مدنی

احمد رونقی خامنه، دانش‌آموخته‌ی ارتباطات و مهندسی اجتماع از دانشگاه صنعتی میلان و مدیر اجرایی آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف است. احمد متولی حوزه‌ی «حکمرانی با داده» است و تلاش می‌کند با نگاهی مبتنی بر شواهد، سیاست‌ها را تحلیل و برای بهبود آن‌ها مبتی بر چارچوب‌های روز دنیا، نظیر SPDI، راهکار ارائه دهد. در این مسیر، احمد تحلیل داده، طراحی سیستم‌های اطلاعاتی و برنامه‌نویسی را در خدمت سیاست‌پژوهشی، تنظیم‌گری داده‌محور و حکمرانی قرار داده است. او پیش از پیوستن به آزمایشگاه داده و حکمرانی تجربه‌ی کار به‌عنوان تحلیلگر داده، مدیر محصول و پژوهشگر سیاستگذاری فاوا را در کارنامه‌ی خویش دارد.