سومین کنفرانس حکمرانی

حکمرانی بومی فاوا

الگو یا عبرت؟!

پوستر دومین کنفرانس حکمرانی

شبکه ملی اطلاعات و محدودیت اینترنت؛ دو روی یک سکه؟

شبکه ملی اطلاعات و محدودیت اینترنت؛ دو روی یک سکه؟

بلاکچین؛ تغییر پارادایم در سیاستگذاری

بلاکچین؛ تغییر پارادایم در سیاستگذاری

سوپراپلیکیشن ها و حکمرانی فضای مجازی

سوپراپلیکیشن ها و حکمرانی فضای مجازی

بیت کوین؛ تهدید ملی یا راهبرد اقتصادی

بیت کوین؛ تهدید ملی یا راهبرد اقتصادی

معمای ستاره مربع ها؛ چالش های تنظیم گری خدمات ارزش افزوده

معمای ستاره مربع ها؛ چالش های تنظیم گری خدمات ارزش افزوده

از داده های دولتی تا مزیت رقابت بخش خصوصی

از داده های دولتی تا مزیت رقابت بخش خصوصی

رمزارز ملی؛ از توهم تا واقعیت

رمزارز ملی؛ از توهم تا واقعیت