در خبر نامه ما عضو شوید .

نقش انقلاب صنعتی چهارم بر اقتصاد جهانی

باسمه تعالی

 

سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ فروم اقتصاد دیجیتال در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات میزبان دکتر حسین میرزاپور، معاون برنامه‌ریزی پژوهشکده سیاستگذاری شریف و مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی، بود. در نشست دهم فروم اقتصاد دیجیتال دکتر میرزاپور به تأثیر انقلاب صنعتی چهارم بر اقتصاد جهانی پرداختند.

سخنرانی ایشان با شناخت مفهوم انقلاب از منظر ادبیات اقتصاد ضمن گفتگویی تعاملی با حضّار آغاز شد. در ادامه ایشان ضمن برشماری فناوری‌های مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم جهان نوین در پسِ این پارادایم را جهانی کاملا به‌هم‌پیوسته و غیرمتمرکز توصیف کرد. علاوه بر این ایشان تغییرات اقتصادی مهم نظیر بزرگ شدن طبقه متوسط و تغییرات مهارت‌های مورد نیاز برای اشتغال در عصر جدید را برشمردند.

تشریح چارچوب سیاستگذاری فناوری‌های نوظهور یا به‌تعبیر ایشان انقلابی بخش دیگری از بیانات دکتر حسین میرزاپور بود. این چارچوب در آزمایشگاه داده و حکمرانی در اندیشکده حکمرانی شریف توسعه یافته است. در این چارچوب برای درک صحیح از سیاستگذاری و مدیریت تقابل فناوری‌های تحول‌افرین و حکمران بومی، در قیاس با مدل‌های دیگر، باید به پارامترها و نقش‌های متفاوت و متنوعی اندیشید.

پایان‌بخش سخنان ایشان، تشریح دو سر طیف سیاستگذاری فناوری‌های تحول‌آفرین، چین تا آمریکا، و اتصال بحث به جلسه‌ی آینده فروم اقتصاد دیجیتال بود. در جلسه آتی، دکتر حسین میرزاپور و دکتر بهرام صلواتی، رییس رصدخانه مهاجرت ایران، از تأثیر انقلاب صنعتی چهارم بر اقتصاد ایران خواهند گفت.