در خبر نامه ما عضو شوید .

حوزه‌های پژوهشی

حکمرانی بر داده – حکمرانی با داده

تبیین سیاست‌ها و سازوکار تولید، نگه‌داری، استخراج و گردش داده در یک سازمان با هدف رفع نیازمندی‌های آن سازمان. این رویکرد بالا به پایین و ناظر به بخش حکمرانی داده است

حکمرانی بر داده – حکمرانی با داده

تبیین سیاست‌ها و سازوکار تولید، نگه‌داری، استخراج و گردش داده در یک سازمان با هدف رفع نیازمندی‌های آن سازمان. این رویکرد بالا به پایین و ناظر به بخش حکمرانی داده است

اقتصاد و جامعه‌ی دیجیتالی

ارائه راه‌حل‌هایی مبتنی بر همکاری و هم‌افزایی دولت و اجتماع با کمک جمع‌سپاری و مشارکت الکترونیکی. این رویکرد نگاهی هم‌پوشان به حکمرانی داده و داده برای حکمرانی دارد.

اقتصاد و جامعه‌ی دیجیتالی

ارائه راه‌حل‌هایی مبتنی بر همکاری و هم‌افزایی دولت و اجتماع با کمک جمع‌سپاری و مشارکت الکترونیکی. این رویکرد نگاهی هم‌پوشان به حکمرانی داده و داده برای حکمرانی دارد.

فناوری‌های تحول‌آفرین

بررسی و تحلیل فناوری‌هایی تحول آفرین دوران ما نظیر بلاک‌چین و ارائه راه‌حل‌هایی برای بهره‌مندی از آن‌ها جهت حل مشکل سازمان‌های خصوصی و دولتی. در این بخش رویکرد داده برای حکمرانی است.

فناوری‌های تحول‌آفرین

بررسی و تحلیل فناوری‌هایی تحول آفرین دوران ما نظیر بلاک‌چین و ارائه راه‌حل‌هایی برای بهره‌مندی از آن‌ها جهت حل مشکل سازمان‌های خصوصی و دولتی. در این بخش رویکرد داده برای حکمرانی است.