در خبر نامه ما عضو شوید .

اعضای تیم

با تیم متخصص ما ملاقات کنید

حسین میرزاپور
موسس و راهبر
احمد رونقی
مدیر عامل
عمادالدین پاینده
مدیر بخش مطالعات
کمیل شاه‌حسینی
کارآفرین سیاستی
امیر حسین سلامی راد
کارآفرین سیاستی
زهرا مجدی‌زاده
تحلیلگر ارشد